Kontakt

Organ prowadzący: Powiat Radomski


Starostwo Powiatowe w Radomiu

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7; 26-600 Radom

tel.  48 36 55 801, e- mail: powiat@radompowiat.pl

Wydział Edukacji

tel. 48 38 15 027, 48 38 15 028, e-mail: edukacja@spradom.eu