Dokumenty

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych. Przewodnik dla rodziców.