Podstawa prawna

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego, wykaz zawodów, konkursów i olimpiad przedmiotowych punktowanych podczas rekrutacji