Oferta edukacyjna: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach -Branżowa Szkoła I stopnia

Kontakt

Adres
Pionki Aleja Jana Pawła II 7
26-670 Pionki
Telefon 486121524
Adres e-mail ckziu.pionki@gmail.com

Oferta


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie:
Oddziały rekrutacyjne

1śB - ślusarz

Oddział ogólnodostępny


Ślusarz

należy do zawodów o charakterze rzemieślniczym. Jest to osoba zajmująca się ręczną lub ręczno- maszynową obróbką metalu. Celem pracy ślusarza jest budowanie prostych konstrukcji, a także konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od specjalizacji, ślusarz ma różne zadania.
Wyróżnić możemy: ślusarzy urządzeń komunalnych (konserwowanie i naprawa urządzeń komunalnych, np. zamków, zasuw, zawiasów, prostych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych), ślusarzy sprzętu domowego (naprawa sprzętu domowego, np. maszyn do szycia, młynków, robotów kuchennych, wentylatorów, pralek), ślusarzy samochodowych (naprawa prostych mechanizmów w nadwoziach pojazdów mechanicznych, takich jak zamki, blokady, podnośniki), ślusarzy konstrukcji stalowych (budowanie prostych konstrukcji stalowych, np. krat, bram, ogrodzeń, zbiorników, zbrojeń budowlanych) . Absolwent na tym kierunku nabywa umiejętność z zakresu: montażu elementów maszyn, spawania, obsługi obrabiarek skrawających, ślusarstwa przemysłowego, czytania rysunku technicznego, realizacji procesów technologicznych.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminu zdobywa kwalifikację zawodową potwierdzoną certyfikatem:

MEC. 08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski

1mB - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddział ogólnodostępny


Monter     zabudowy     i     robót     wykończeniowych w   budownictwie

wykonuje w obiektach budowlanych: montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarskie, tapeciarskie, roboty posadzkarskie
i okładzinowe. Montaż systemów suchej zabudowy obejmuje: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji. Roboty malarskie obejmują nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, natomiast roboty tapeciarskie obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłoża. Roboty posadzkarskie obejmują: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bez spoinowych. Roboty okładzinowe obejmują: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz
z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadza konserwację i naprawy powłok malarskich, tapet, posadzek i okładzin; dokonuje przedmiaru tych robót obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminu zdobywa kwalifikację zawodową potwierdzoną certyfikatem:

BUD.11 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski

1kB - kucharz

Oddział ogólnodostępny

             

KUCHARZ

to atrakcyjny zawód na rynku  pracy.  Obserwowany jest  systematyczny  wzrost  punktów  i  lokali  gastronomicznych,a korzystanie z nich przez społeczeństwo staję się coraz popularniejsze. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu usług żywieniowych. Absolwent kierunku jest  przygotowany  do  sporządzania  potraw  i  napojów,  wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i wykonywaniem usług żywieniowych. Do jego głównych zadań należy sporządzanie dań zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, obsługa klientów, estetyczne podawanie potraw,   sporządzanie  napojów,   planowanie   i   rozliczanie  działalności  lokalu.

W trakcie edukacji szkolnej uczeń po zdaniu egzaminu zdobywa kwalifikację zawodową potwierdzoną certyfikatem:

HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań

Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski