Oferta edukacyjna: Zespół Szkół w Pionkach -Liceum Ogólnokształcące

Kontakt

Adres
Pionki Aleje Lipowe 23
26-670 Pionki
Telefon 486123359
Adres e-mail lopionki@lopionki.pl

Oferta

Zespół Szkół w Pionkach

W skład Zespołu Szkół w Pionkach wchodzą dwie placówki Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach oraz II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach. Budynek szkoły znajduje się w Pionkach przy ulicy Aleje Lipowe 23. Obecnie w szkole uczy się 382 uczniów w 17 klasach.

Zespół Szkół oferuje kandydatom wysoki poziom nauczania, zajęcia dodatkowe w formie warsztatów tematycznych, wycieczek programowych, zagranicznych i integracyjnych, projektów informatycznych oraz praktyki zagraniczne. Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna – 2 języki obce: j. angielski,  j. niemiecki.

Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach, aktywnie działają w  Szkolnym Kole Wolontariatu oraz mają możliwość wdrażania swoich pomysłów w działalność szkoły. Dzięki wysokim wynikom w nauce  uczniowie otrzymują stypendia. Prezesa Rady Ministrów, Starosty Radomskiego oraz  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Rozwijamy nie tylko umysł, ale i ciało – uczniowie ZS biorą udział w zawodach sportowych, do których przygotowują się w nowoczesnej hali sportowej oraz wirtualnej strzelnicy. Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe są organizowane w odpowiedzi na oczekiwania, zainteresowania naszych uczniów.

Panuje u nas przyjazna atmosfera pomagająca przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Wspieramy młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Szkoła jest bezpieczna, przytulna i stale modernizowana. Uczeń traktowany jest podmiotowo, indywidualnie.

Absolwenci Zespołu Szkół w Pionkach zdają maturę z bardzo dobrymi wynikami i z powodzeniem kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych. Przygotowujemy uczniów do wejścia na rynek pracy. Po maturze mogą podjąć studia na różnych kierunkach renomowanych uczelni, które umożliwią pracę w dobrze płatnych zawodach np. prawnik, lekarz, dziennikarz, dyplomata, pracownik naukowy, pracownik służb mundurowych, tłumacz. Podczas praktyk zawodowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dobrze prosperujących znanych firmach.


                Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2024/25

   Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:

- klasa humanistyczna z rozszerzonym programem języka polskiego, historii oraz języka angielskiego

              (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, jęz. angielski, matematyka, historia)

- klasa medyczna z rozszerzonym programem chemii, biologii oraz języka angielskiego

              (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: jęz. polski, matematyka, biologia, chemia)

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły pod adresem: zspionki.pl oraz Facebooku szkoły pod adresem:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057227930249100057227930249

Oddziały rekrutacyjne

klasa humanistyczna

Oddział ogólnodostępny

W ramach profilu dodatkowo możesz uczestniczyć:


-      w warsztatach dziennikarskich,

-      w warsztatach prawniczych,

-      w lekcjach muzealnych,

-  w spektaklach teatralnych

-      w spektaklach w języku angielskim, 

-      w spotkaniach z prawnikami.  
Przygotowanie do studiów Filologiczne, Historyczne, Prawnicze, Dziennikarskie
Przedmioty rozszerzone Język polski, Język angielski, Historia
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Historia
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

klasa medyczna

Oddział ogólnodostępny

ramach profilu dodatkowo możesz uczestniczyć:

w warsztatach w Międzynarodowym Instytucie Badań Molekularnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
  w Warszawie

-  w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

-   w warsztatach w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Radomskiej Szkoły Wyższej,

-     w warsztatach organizowanych przez Kozienicki Park Krajobrazowy,

- w zajęciach z języków obcychfrancuski i niemiecki w branży medyczno – społecznej.

      

Przygotowanie do studiów Przyrodnicze, Medyczne
Przedmioty rozszerzone Chemia, Biologia, Język angielski
Oceny z przedmiotów dodatkowych Chemia, Biologia
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.