Oferta edukacyjna: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Iłży

Kontakt

Adres
Iłża Jakuba Starszego 6
27-100 Iłża
Telefon 486163342
Adres e-mail lo@loilza.pl

Oferta


Na rok szkolny 2024/2025 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży prowadzi nabór do trzech klas pierwszych.


Oddziały rekrutacyjne

Klasa politechniczna

Oddział ogólnodostępny

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich uczniów w klasie: język angielski, matematyka

Trzeci przedmiot do wyboru: fizyka albo informatyka (zajęcia będą realizowane przy minimum 12 osobach)

Zajęcia rozwijające: robotyka

Profil, który daje szerokie możliwości studiowania i osobistego rozwoju. Dobra znajomość matematyki, fizyki oraz informatyki to gwarancja przygotowania do bardzo różnorodnych studiów i zawodów. Możesz w przyszłości wybrać kierunki politechniczne, ścisłe, ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach.

Kandydatowi do klasy pierwszej liceum zostaną przeliczone punkty z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz najwyższa ocena z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.


Przygotowanie do studiów Politechniczne, Matematyczne, Informatyczne
Przedmioty rozszerzone Fizyka, Informatyka , do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

Klasa medyczno-pedagogiczna

Oddział ogólnodostępny

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich uczniów w klasie: język angielski, biologia

Trzeci przedmiot do wyboru: matematyka albo chemia (zajęcia będą realizowane przy minimum 12 osobach)

Zajęcia rozwijające:  Zajęcia pedagogiczne (TUS – Trening Umiejętności Społecznych, Mediacje)

Profil przede wszystkim dla osób chcących podjąć studia na kierunkach medycznych bądź związanych z ochroną zdrowia - klasa o profilu biologiczno-chemicznym jest dla Ciebie! Ale nie tylko! Przygotujemy Cię również do kontynuowania nauki na różnorodnych kierunkach przyrodniczych i społecznych (w tym nauczycielskich).

Kandydatowi do klasy pierwszej liceum zostaną przeliczone punkty z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz najwyższa ocena z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

Przygotowanie do studiów Przyrodnicze, Medyczne
Przedmioty rozszerzone Matematyka, Chemia , do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

Klasa biznesowa

Oddział ogólnodostępny

Przedmioty rozszerzone dla wszystkich uczniów w klasie: język angielski, język polski

Trzeci przedmiot do wyboru: Geografia albo Biznes i zarządzanie (zajęcia będą realizowane przy minimum 12 osobach)

Zajęcia rozwijające:  myślenie projektowe

Profil przeznaczony jest przeważnie dla osób, które w przyszłości pragną podjąć studia na kierunkach takich jak np.: stosunki międzynarodowe, psychologia, kryminologia, prawo, filologia polska i obca, turystyka i rekreacja, marketing i zarządzanie, logistyka, geografia, służby publiczne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.

Kandydatowi do klasy pierwszej liceum zostaną przeliczone punkty z j. polskiego, j. obcego, matematyki oraz najwyższa ocena z grupy przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.Przedmioty rozszerzone Geografia, Biznes i zarządzanie , do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Fizyka, Chemia, Biologia, Geografia, Historia, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.