Oferta edukacyjna: Zespół Szkół w Pionkach - Technikum

Kontakt

Adres Pionki Aleje Lipowe 23
26-670 Pionki
Telefon 486123359
Adres e-mail lopionki@lopionki.pl
Typy oddziałów Oddział ogólnodostępny

Oferta

Zespół Szkół w Pionkach

W skład Zespołu Szkół w Pionkach wchodzą dwie placówki Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach oraz II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach. Budynek szkoły znajduje się w Pionkach przy ulicy Aleje Lipowe 23. Obecnie w szkole uczy się około 430 uczniów w 18 klasach.

Zespół Szkół oferuje kandydatom wysoki poziom nauczania, zajęcia dodatkowe w formie warsztatów tematycznych, wycieczek programowych i integracyjnych, projektów informatycznych oraz praktyki zagraniczne. Wyróżnia nas bogata oferta edukacyjna – 3 języki obce :j. angielski oraz j. włoski oraz j. niemiecki
do wyboru jako drugi język.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach, aktywnie działają w  Szkolnym Kole Wolontariatu oraz mają możliwość wdrażania swoich pomysłów w działalność szkoły. Dzięki wysokim wynikom w nauce nasi uczniowie otrzymują stypendia. Prezesa Rady Ministrów, Starosty Radomskiego oraz  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Rozwijamy nie tylko umysł, ale i ciało – uczniowie ZS biorą udział w zawodach sportowych, do których przygotowują się
w nowoczesnej hali sportowej oraz wirtualnej strzelnicy. Koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe są organizowane w odpowiedzi na oczekiwania, zainteresowania naszych uczniów.

Panuje u nas przyjazna atmosfera pomagająca przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Wspieramy młodzież w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Nasza szkoła jest bezpieczna, przytulna i stale modernizowana. Uczeń traktowany jest podmiotowo, indywidualnie.

Absolwenci naszej szkoły zdają maturę z bardzo dobrymi wynikami i z powodzeniem kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach wyższych. Przygotowujemy uczniów do wejścia na rynek pracy. Po maturze mogą podjąć studia na różnych kierunkach renomowanych uczelni, które umożliwią pracę w dobrze płatnych zawodach np. prawnik, lekarz, dziennikarz, dyplomata, pracownik naukowy, pracownik służb mundurowych, tłumacz. Podczas praktyk zawodowych uczniowie rozwijają swoje umiejętności w dobrze prosperujących znanych firmach.


Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Pionkach na rok szkolny 2023/24
II Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pionkach:

- technik informatyk/ technik elektryk z OPW

- technik programista/ technik fotografii i multimediów z innowacja pedagogiczną ,,Dziennikarstwo"


Zapraszamy! Zespół Szkół to dobry wybór! 

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły pod adresem: zspionki.pl oraz Facebooku szkoły pod adresem:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057227930249100057227930249


Dodatkowe dokumenty do klas OPW:

  1. Regulamin rekrutacji do Technikum z OPW (pdf)
  2. Regulamin - test sprawności fizycznej (pdf)
  3. Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie kandydata do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego (pdf)
  4. ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO na przystąpienie do prób sprawności fizycznej (pdf)

Oddziały rekrutacyjne

technik programista

Oddział ogólnodostępny

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to ciekawa pasja dająca m. in.  możliwość  programowania robotów, pisania  gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy.

W czasie edukacji szkolnej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

-      INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,

-      INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przygotowanie do studiów Politechniczne, Matematyczne
Przedmioty rozszerzone Język angielski, do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki, Język włoski
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

technik fotografii i multimediów

Oddział ogólnodostępny

W trakcie nauki uczniowie:

- realizują zajęcia w ramach edukacji dziennikarskiej, 

- poznają tajniki fotografii: analogowej, cyfrowej, zasady kompozycji obrazu, techniki fotograficzne,

- zdobywają umiejętności z zakresu pracy  w ciemni fotograficznej,

 - poznają zasady wykonywania zdjęć,

- doskonalą swoją kreatywność, wrażliwość na piękno i  estetykę. 

W czasie edukacji szkolnej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

-      AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,

-      AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Przygotowanie do studiów Dziennikarskie
Przedmioty rozszerzone Język polski, do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki, Język włoski
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

technik informatyk z oddziałem przygotowania wojskowego

Oddział ogólnodostępny

W czasie edukacji szkolnej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

-INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

-INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi 
oraz bazami danych.

Umiejętności teoretyczne i praktyczne młodzi informatycy wykorzystują podczas laboratoriów naukowych w Wyższej Szkole Informatyki w Warszawie.


Uczniowie realizują podstawę programową na kierunku technik informatyk oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach edukacji obronnej. W czasie nauki uczniowie odbywają szkolenie w jednostce wojskowej, otrzymują specjalistyczną wyposażenie, zdobywają umiejętność posługiwania się bronią palną podczas zajęć na strzelnicy multimedialnej. 

Perspektywy:

-dodatkowe punkty rekrutacyjne do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych,

-pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej,

-możliwość stabilnego zatrudnienia.

        

Przygotowanie do studiów Politechniczne, Informatyczne
Przedmioty rozszerzone Język angielski, do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki, Język włoski
Egzaminy dodatkowe Egzamin sprawnościowy
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.

technik elektryk z odziałem przygotowania wojskowego

Oddział ogólnodostępny

W trakcie nauki uczniowie:

-  realizują język angielski na poziomie rozszerzonym,

- uczą się przedmiotów teoretycznych i praktycznych zawodowych, które  obejmują montaż, konserwację i instalację maszyn i urządzeń elektrycznych,

- na zajęciach łączą układy oświetleniowe, podłączają silniki jedno i trójfazowe, uczą się sterowania układami silników i maszyn, szukają usterek
 w uszkodzonych instalacjach, dokonują ogólnych pomiarów parametrów elektrycznych

- odbywają praktyki w firmach elektrycznych, co przygotowuje ich do pracy w zawodzie elektryka,

- realizują wyjazdy programowe do elektrowni,

- absolwenci kierunku maja zagwarantowaną dobrze płatną pracę.

W ramach zawodu technik elektryk uczeń zdobywa dwie kwalifikacje zawodowe:

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05 Eksploatacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.


 Uczniowie realizują podstawę programową na kierunku technik elektryk oraz zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach edukacji obronnej. W czasie nauki uczniowie odbywają szkolenie w jednostce wojskowej, otrzymują specjalistyczną wyposażenie, zdobywają umiejętność posługiwania się bronią palną podczas zajęć na strzelnicy multimedialnej. 

Perspektywy:

-dodatkowe punkty rekrutacyjne do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych,

-pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby wojskowej,

-możliwość stabilnego zatrudnienia.

        

Przygotowanie do studiów Politechniczne
Przedmioty rozszerzone Język angielski, do wyboru: 1
Oceny z przedmiotów dodatkowych Język angielski, Informatyka, do wyboru: 2
Język obcy I Język angielski
Język obcy II * Język niemiecki, Język włoski
Egzaminy dodatkowe Egzamin sprawnościowy
* Język do wyboru, utworzenie grupy językowej uzależnione będzie od liczby zainteresowanych i liczby grup języka proponowanych przez szkołę.